TOSHIBA RUN 2019

TOSHIBA นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

ไบนารี่ ออฟชั่น facebook TOSHIBA RUN 2019

ข้อมูลการแข่งขัน

งานวิ่ง TOSHIBA RUN 2019

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าพัชรกิติยาภา


โตชิบา ไทยแลนด์ ก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จด้วยปรัชญา เทรดไบนารี่ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ฉลองครบ รอบ ๕๐ ปี ด้วยกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ๕ ภาค รายการ “TOSHIBA RUN ๒๕๖๒” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ของคนไทย


นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ กำลัง ก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จ โดยเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบ ๕๐ ปีในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการใส่ใจในเรื่องการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์โตชิบาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น และตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและได้รับ ความสะดวกสบาย มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมเสมอมา โดยยึดหลักการดำเนิน ธุรกิจบนปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อสังคมไทย และจะยังคงยึดถือต่อไป”

“ซึ่งที่ผ่านมา โตชิบาทำกิจกรรมเพื่อ สังคม ทั้งในด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์โตชิบาแก่ นักเรียน โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี การให้ ความสำคัญเรื่อง งานศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประกวดงานศิลป์ประเภทต่างๆ ภายใต้งาน “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่ทำมาต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี โดยได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยคำนึงถึงตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า อาทิ ปลูกป่า ป่าชายเลน ปลูกปะการัง ปล่อยช้าง ปล่อยเต่าทะเล สร้างโป่งดิน เป็นต้น”

สำหรับในปีนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ยังคงทำต่อเนื่อง เราจะเน้นย้ำเรื่องการออกกำลังกาย การรักษา สุขภาพ รวมไปถึงการทำบุญ ภายใต้แนวคิด Sports for All โดยจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๕๖๒” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๕๖๒” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี อุบลราชธานี ราชบุรี เชียงราย และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนจากทั่วประเทศ ได้มาวิ่งออกกำลังกาย ได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ (Sports Tourism) และยังเป็นการร่วมทำบุญไปพร้อมๆ กัน สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้ พันธมิตรมากมายอาทิ หอการค้าจังหวัด โรงพยาบาล ร้านค้าในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จัดงานวิ่งท้องถิ่นที่ได้รับมาตราฐานสากล เป็นผู้ดูแลและจัดการการแข่งขัน เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการแข่งขันวิ่งระดับ ประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการดูแลการวิ่ง ความปลอดภัย อาหาร เครื่องดื่ม ภาพถ่ายสวยงามแน่นอน”

การแข่งขันวิ่งการกุศลรายการ “TOSHIBA RUN ๒๕๖๒” จะแบ่งออกเป็น ๕ สนาม ประกอบด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ToshibaRun.com โดยเริ่มเปิดจำหน่าย วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อัตราค่าสมัครสำหรับการแข่งขันวิ่งในระยะทางต่างๆ มีดังนี้

ระยะทาง
(กม.)
ราคา Regular Rate
(บาท/คน)
๒๑.๑ ๗๐๐
๑๐ ๖๐๐
๕๐๐

“ในโอกาสที่โตชิบา ไทยแลนด์ มีอายุครบ ๕๐ ปีในปีนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นกับคนไทยว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและมุ่ง “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความสุขของทุกครอบครัว แต่ยังเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ สังคมไทย โตชิบา ไทยแลนด์มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไป ด้วยกันกับสังคมไทย”

คำถามที่ถามบ่อย


4. ค่าลงทะเบียนเท่าไร? toggle
ช่วงราคาพิเศษ Early Bird Fee*
700 บาท สำหรับระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.10 กม.
600 บาท สำหรับระยะ 10 กม.
500 บาท สำหรับระยะ 5 กม.
ช่วงราคาปกติ Regular Fee
800 บาท สำหรับระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.10 กม.
700 บาท สำหรับระยะ 10 กม.
600 บาท สำหรับระยะ 5 กม.
5. จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว? toggle
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสลิปยืนยัน ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน (กรุณากรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะบียนให้ถูกตัอง และใช้ที่อยู่อีเมลของท่านนี้ในการติดต่อกับคณะทำงานจัดการแข่งขันเท่านั้น)
6. สมัครและชำระเงินแล้ว แต่ทำไมไม่ได้รับสลิปยืนยัน? toggle
มีสาเหตุหลายประการที่อาจไม่ได้รับสลิปยืนยัน:
  • อาจอยู่ในโฟลเดอร์ สแปม / ขยะ หรือที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครใช้เป็นของที่ทำงานที่ไม่อนุญาตให้ใช้ทั่วไป
  • การลงทะเบียนของผู้สมัครยังทำไม่สำเร็จสมบูรณ์
  • ที่อยู่อีเมลที่กรอก ณ จุดลงทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการติดต่อ
ถ้าไม่พบ กรุณาส่งข้อความไปที่ support@runlah.com ระบุที่อยู่อีเมล ชื่อ นามสกุล ระยะทาง และเบอร์โทรที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของผู้สมัคร
12. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือเมื่อใด? toggle
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบผ่านเฟซบุ๊ค นอกจากจะขายหมดก่อน ในกรณีที่มีสล็อตว่างและผู้แข่งขันได้สมัครหลังจากวันที่แจ้งดังกล่าว บิบและเสื้อการแข่งขันจะไม่สามารถเลือกได้
13. จะต้องเตรียมอะไรไปรับบิบและเสื้อแข่งขัน ได้ที่ไหนและเมื่อไร? toggle
แสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสลิปยืนยันการสมัคร รับบิบ รับเสื้อด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ ดังนี้
สนามที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ. บริเวณจัดการแข่งขัน
สนามที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ. บริเวณจัดการแข่งขัน
สนามที่ 3 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ. บริเวณจัดการแข่งขัน
สนามที่ 4 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ. บริเวณจัดการแข่งขัน
สนามที่ 5 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ. บริเวณจัดการแข่งขัน
เวลา 11.00 - 19.00น. (ไม่มีจัดส่งทางไปรษณีย์)
14. ไม่สามารถไปรับบิบและเสื้อแข่งขันด้วยตนเอง ทำอย่างไร? toggle
ผู้สมัครเซ็นชื่อของผู้สมัคร และเขียนชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบอำนาจ บนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร และการชำระเงินของผู้สมัคร มอบอำนาจให้ผู้มารับแทน
15. สามารถรับบิบและเสื้อแข่งขันในวันแข่งขันได้หรือไม่? toggle
คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้รับบิบและเสื้อแข่งขันในวันแข่งขัน (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครได้เตรียมการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อมารับบิบและเสื้อแข่งขันได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีจัดส่งทางไปรษณีย์)
16. การแข่งขันคือเมื่อไร? toggle
สนามที่ 1 วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ ณ แหลมเสด็จ จันทบุรี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 2 วิ่งสุดแซ่บ แดนอีสาน ณ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 3 วิ่งเด็กแนว กิ๊บเก๋...เท่ห์สุดฤทธิ์ ณ แคททาวน์ ถนนวรเดช อ.เมือง ราชบุรี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 4 วิ่งสิชล คนเมืองคอน ณ หาดสิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 5 ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮาย ม่วนแต๋เจ้า ณ วัดร่องขุ่น อ.เมือง เชียงราย
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.
17. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน toggle
จุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการแช่งขัน ดังนี้

สนามที่ 1 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ แหลมเสด็จ จันทบุรี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 2 ณ ทุ่งศรีเมือง อุบราชธานี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 3 ณ แคททาวน์ ถนนวรเดช อ.เมือง ราชบุรี
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 4 ณ สิชล บีช คาบาน่า หาดสิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.

สนามที่ 5 ณ วัดร่องขุ่น อ.เมือง เชียงราย เชียงราย
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เริ่ม 05.00-09.00 น.
19. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันคือเวลาใด? toggle
  • ระยะ 21.10 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 08:30 น. (3 ชั่วโมงครึ่ง)
  • ระยะ 10 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 08:00 น. (2 ชั่วโมง)
  • ระยะ 5 กม. สิ้นสุดเวลาแข่งขันที่เวลา 07:05 น. (1ชั่วโมง)

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมด สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม